Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #080

-Sweetest Love x3 #080
Συντεταγμένες: 522|482
Πόντοι: 9.656
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)