Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #020

-Sweetest Love x3 #020
Συντεταγμένες: 523|518
Πόντοι: 10.362
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)