Χάρτης Κατάταξη

C...021

C...021
Συντεταγμένες: 488|527
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)