Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #070

-Sweetest Love x3 #070
Συντεταγμένες: 512|473
Πόντοι: 9.887
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)