Χάρτης Κατάταξη

C...020

C...020
Συντεταγμένες: 489|529
Πόντοι: 10.220
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)