Χάρτης Κατάταξη

123 Zenitsu Agatsuma

123 Zenitsu Agatsuma
Συντεταγμένες: 529|492
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)