Χάρτης Κατάταξη

0003 LEFONIAS1994

0003 LEFONIAS1994
Συντεταγμένες: 487|528
Πόντοι: 9.612
Παίκτης: JohnnySince94
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)