Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #073

-Sweetest Love x3 #073
Συντεταγμένες: 515|474
Πόντοι: 9.771
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)