Χάρτης Κατάταξη

C...023

C...023
Συντεταγμένες: 505|469
Πόντοι: 10.062
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)