Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #072

-Sweetest Love x3 #072
Συντεταγμένες: 516|473
Πόντοι: 9.924
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)