Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 012

|ATH| 012
Συντεταγμένες: 516|473
Πόντοι: 9.712
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)