Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Σενάριο Κλεισίματος Casual
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 HOJ 30.575.432 26 1.175.978 3322 9.204
2 HΟJ 16.878.754 21 803.750 1801 9.372
3 Zoo 3.626.743 26 139.490 897 4.043
4 s500 606.312 9 67.368 78 7.773
5 CΟV-19 471.269 28 16.831 54 8.727
6 EMPIRE 412.674 18 22.926 56 7.369
7 COV-19 269.787 5 53.957 29 9.303
8 NoTrib 222.424 25 8.897 27 8.238
9 ΚΟΚ. 129.763 16 8.110 16 8.110
10 HOMO 30.743 4 7.686 4 7.686
11 αρης 29.546 4 7.387 4 7.387
12 ERROR 19.556 2 9.778 2 9.778
13 C0V-19 10.029 1 10.029 1 10.029
14 NO 9.633 1 9.633 1 9.633
15 pambos 9.609 1 9.609 1 9.609
16 ...... 3.609 1 3.609 1 3.609
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: