Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Σενάριο Κλεισίματος Casual
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 HΟJ 7,73 εκ. 804
2 HOJ 5,20 εκ. 577
3 Zoo 691.754 194
4 CΟV-19 177.023 19
5 NoTrib 69.091 10
6 EMPIRE 63.245 8
7 ΚΟΚ. 36.065 5
8 ERROR 19.556 2
9 C0V-19 10.029 1
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: