Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Σενάριο Κλεισίματος Casual
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.)
1 Zoo 682.236 109 310 0.4 19.741.706 203.855.852
2 COV-19 400.086 68 106 0.6 6.532.920 12.790.948
3 HΟJ 1.708.286 274 94 2.9 53.144.868 21.594.230
4 HOJ 1.098.323 194 86 2.3 44.918.488 35.843.432
5 CΟV-19 89.455 20 37 0.5 3.242.223 2.950.107
6 C0V-19 47.585 9 15 0.6 1.357.749 1.283.605
7 NoTrib 7.048 2 3 0.7 278.241 106.278
8 ΚΟΚ. 11.058 3 3 1 280.688 804.073
9 EMPIRE 1.343 1 0 1 396.808 266.216
10 ΓΡΑΜΕΝ 0 0 0 0 54.365 6.091
Θέση:
Αναζήτηση: